ÁSZF

Általános szerződési feltételek a foodsolution.info internetes platform használatához

 

1. Érvényességi terület

A Philotes AG (Weidstrasse 19e, 4800 Zofingen, Svájc, Email: info@foodsolution.info; a továbbiakban: „Philotes“) üzemelteti a „foodsolution.info“ internetes platformot (a továbbiakban:„platform“), ami az élelmiszerterületen a „b2b” felületen összehozza az áruk és szolgáltatások beszerzőit és kínálóit.

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák egyrészről a platform használói, másrészről a Philotes jogait és kötelezettségeit. A beszerzői oldalon a felhasználók azon természetes személyek, akik a saját nevükben, a munkaadójuk vagy megbízójuk részére beszerzési üzleti tevékenységgel foglalkoznak. Amennyiben a felhasználók beszerzők, illetve beszerzők részére dolgoznak, a platform ingyenes. A kínálati oldalon a felhasználók természetes vagy jogi személyek, melyek árut vagy szolgáltatás kínálnak, s melyekkel a Philotes díjfizetéses előfizetési szerződést köt.

 

2. Szolgáltatás terjedelme és rendelkezésre állás

A Philotes célja, hogy a platformmal előmozdítsa a nagy értékű termékek és szolgáltatások forgalmazását, és plusz szolgáltatásokkal segítse a szerződéskötést. A Philotes jogosult a plusz szolgáltatások terjedelmét és működési módját bármikor megváltoztatni, melyről a felhasználókat a lehető leghamarabb tájékoztatja.

A Philotes arra törekszik, hogy mind a kínálati, mind a beszerzői oldalon minél több megbízható és innovatív partnert hozzon össze az élelmiszeripari területen. Ugyanakkor a Philotes semmilyen biztosítékot nem tud nyújtani arra vonatkozóan, hogy a platform szerződéskötést fog eredményezni.

A beszerzők és az ajánlattevők közötti szerződések, melyek a platformnak köszönhetően létrejönnek, kizárólag az érintett szerződéses felek felelőssége. Éppen ezért a Philotes különösen nem tehető felelőssé azért, hogy az áruk vagy szolgáltatások leszállítása vagy teljesítése nem szerződésszerűen történik, illetve ha elmarad a kifizetés.

A Philotes AG általánosságban nonstop hozzáférés biztosít a platformhoz a felhasználók részére; amennyire lehetséges, a karbantartási munkákat a korai, illetve késői órákban végezzük, s azokat előzetesen bejelentjük. Mindazonáltal a Philotes nem vállal garanciát a platform folyamatos  elérhetőségéért, valamint a szolgáltatásai zavartalan működéséért.

 

3. Felhasználók felvétele

Az érdeklődőknek a megadott űrlap használatával elektronikusan kell regisztrálniuk a foodsolution.info honlapon. A felhasználó felvétele előtt a Philotes ellenőrzi a megadott adatokat. A felvétel nem garantált. A felhasználók kötelesek jelezni a Philotes felé a megadott adatokban történő későbbi változásokat.

A platformhoz való hozzáféréshez minden egyes felhasználó kap egy felhasználónevet és személyes jelszót, amelyet titokban kell tartani és biztonságos helyen kell őrizni. A beszerzői oldalon a hozzáférés kizárólag a mindenkori felhasználónak (természetes személy) szól. Az ajánlattevői oldalon (személyes vagy jogi személy) a felhasználónevet és a jelszót a megadott kapcsolattartón kívül az ajánlattevő további munkatársai is használhatják. Biztonsági okokból e munkatársak számát korlátozni kell és a jelszót meg kell változtatni, amennyiben valamely munkatárs elhagyja az ajánlattevőt. A felhasználó minden esetben valamennyi olyan tevékenységért felel, amelyre a vonatkozó hozzáférésen keresztül kerül sor.

 

4. Felhasználói magatartásra vonatkozó kötelezettségek

A felhasználó nyilatkozik arról, hogy a platformot kizárólag annak rendeltetésével összefüggésben használja, tehát az élelmiszeripari áruk és szolgáltatások üzleti ügyfelek közötti szerződéskötések létrejöttéhez.

A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy  a platformon nem helyez el tiltott tartalmat, illetve ilyet a más felhasználókkal történő kommunikációban nem alkalmaz. Különösen tilos a pornográf, a faji alapon diszkrimináló, a személyiségi, a szerzői és a márkajogot sértő vagy tisztességtelen szövegek, képek és videók használata.

Tilos kártevő programot feltölteni a platformra, vagy olyan egyéb műszaki intézkedést hozni, amely zavarja a platform rendeltetésszerű működését.

 

5. Szellemi értékek

A Philotes a platform felépítésére és tartalmára vonatkozó szellemi értékek tulajdonosa, például az általa vagy a partnerei által létrehozott adatbázisok, szövege vagy programok vonatkozásában, függetlenül attól, hogy azokat jogilag védettek-e vagy sem. Ezenkívül a Philotes a „foodsolution.info” márka kizárólagos engedélybirtokosa. Amennyiben az a platform használatához szükséges, a felhasználó a szerződés időtartama alatt e szellemi értékeket egyszerű használati engedély értelmében használhatja. Ehhez hozzátartozik a keresési eredmények helyi számítógépen való tárolása is.

A felhasználó máskülönben tiszteletben tarja e szellemi értékeket. Különösen tilos a felhasználónak a lekérdezett adatok segítségével saját adatbázist létrehoznia, illetve a platform tartalmát értékesítenie, vagy harmadik fél számára értékesítés céljából rendelkezésre bocsátania.

Valamennyi olyan szellemi érték, melyet a felhasználó a platform használata vonatkozásában saját maga hoz létre, őt illeti, például a szövegek és képek tekintetében. A felhasználó a Philotes számára olyan egyszerű használati engedélyt biztosít, ami a platform üzemeltetéséhez szükséges.

6. Adatvédelem és adatbiztonság

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Philotes, valamint a platform üzemeltetéséhez bevont kisegítő személyek a felhasználói adatokat (különösen a nevet, a címet, az email címet, a platformon való tevékenységet) a szerződéses viszony megalapozása, a felhasználói jegyzék kezelése, valamint a platform üzemeltetése céljából kezelik.

A Philotes AG az adatokat a saját reklámtevékenység céljára használja, például hírlevelek küldésére. A felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve az az adatok saját reklám célra való használatát általános megtilthatja (email küldésével az info@foodsolution.info címre).

Adatok harmadik féllel történő megosztására nem kerül sor. Ez alól kivétel az azon kisegítő személyekkel való megosztás, akik a Philotes AG-t a platform üzemeltetésében támogatják, mint pl. az informatikai, reklám- és faktoringcégek, melyek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adatokat nem osztják meg harmadik féllel.

A platform sütiket alkalmaz (olyan kis adatcsomagok, melyek a helyi számítógép merevlemezén tárolódnak). Ha a böngészőprogram beállítása szerint a sütik nem engedélyezettek, a felhasználó azt kockáztatja, hogy bizonyos szolgáltatások nem működnek. Ezen kívül a Philotes fenntartja a jogot, hogy olyan szolgáltatásokat (mint pl. a Google Analytics) alkalmazzon, melyek a platformnak a felhasználó általi elérések számát és időtartamát mérik. A felhasználó tisztában van azzal, hogy az adatforgalom, különösen a platformon és a kódolatlan emailen keresztüli kommunikáció az internet műszaki adottságai miatt se nem tökéletesen megbízható, se nem biztonságos. A vonatkozó kockázatot a felhasználó viseli.
 

7. Futamidő és felmondás

A Philotes és a platform felhasználói között szerződéses jogviszony határozatlan időre szól.

Az olyan felhasználóknál, akik ajánlattevők, a futamidő és a felmondási lehetőségek a jelen pont 4. bekezdésében foglaltak fenntartásával az előfizetői szerződés szerint érvényesek.

Azon felhasználók, akik beszerzők, a szerződéses jogviszonyt bármikor felmondhatják. A Philotes a jelen pont 4. bekezdésében foglaltak fenntartásával a szerződést az aktuális hónap végétől számított egy hónap felmondási idővel mondhatja fel.

Amennyiben valamely felhasználó megsérti a jelen ÁSZF 4. pontjában foglalt magatartási kötelezettségeket, a Philotes jogosult a szerződéses jogviszonyt azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján felmondani. Az azonnali felmondás joga már a jogsértés gyanújakor fennáll, például amikor a Philotes-t más felhasználók felszólítják a jogellenes tartalom eltávolítására, s a jogsértés nem tűnik valószínűtlennek.

 

8. Mentesítés

Amennyiben felhasználók vagy harmadik személyes a Philotes-szel szemben igénnyel élnek a platformon valamely felhasználó által tett ajánlat vagy egyéb közzététel alapján, a felhasználó ez esetben mentesíti a Philotes-t minden igény alól, s átvállalja a jogi költségeket is (a Philotes ügyvédi költségeit, a bírósági illetéken, a peres kártalanítást).

 

9. Felelősség kizárása

Amennyiben az törvényileg megengedett, a Philotes a károkkal kapcsolatos mindennemű felelősséget kizár, függetlenül attól, hogy azoknak szerződéses vagy szerződésen kívüli alapjuk van.

A felelősség kizárása különösen magában foglalja a platform kimaradása, a platform programjaiban való hiba miatti, valamint a platform nem elérhetősége miatti kártérítést a végterminál inkompatibilitása, a hozzáférési adatokkal való visszaélés, az internet veszélyeinek megvalósulása (különösen az adatvesztés) okán, továbbá az ajánlattevők és a beszerzők között nem szerződésszerűen teljesített szerződések miatti kártérítést.

 

10. ÁSZF módosítása

A jelen ÁSZF módosításait a felhasználóknak írásban (emailben, levélben vagy faxon) kell kézbesíteni. A módosítások kizárólag akkor érvényesek, ha azok ellen a felhasználó a küldést követő 14 napon belül nem emel kifogást. Amennyiben a felhasználó kifogást emel, az eddigi ÁSZF marad érvényben. Mindkét fél részére fenntartott a 7. pont szerinti felmondás lehetősége.

 

11. Elválaszthatóság

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései semmisnek vagy érvénytelennek bizonyulnának, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A semmis, illetve az érvénytelen rendelkezést olyanra kell lecserélni, ami a semmis, ill. érvénytelen rendelkezés gazdasági célját legjobban megközelíti.

 

12. Joghatóság és alkalmazandó jog

A felhasználó és a Philotes közötti szerződéses jogviszonyból fakadó vitáknál a zofingeni (Svájc) bíróság rendelkezik illetékességgel. A Philotes azonban jogosult a felhasználó székhelyén, illetve lakóhelyén is érvényesíteni a jogait.

A szerződéses jogviszonyra a svájci jog vonatkozik.

 

Hely,Dátum:______________________________________                                                                 Hely Dátum:________________________________________

 

Aláírás:   ________________________________________                             Aláírás:____________________________________________

Philotes AG/ 2014. májusi változat